Alisivut

Pika uutiset

28.01.2019 Vuoden 2019 ensimmäinen jäsenkirje on lähetetty. Sillä keräämme v.2019 jäsenmaksut ja annamme alustavaa tietoa 3.8. Huhmarissa, Joensuun lähellä pidettävästä sukukokouksesta. Kirjeessä toivomme myös ideoita aamupäivän yhteiseen ohjelmaan sekä erityisesti nuorten ja lasten ohjelmaksi. Ideoita voi lähettää sukuseuran sihteerille s–postilla juha.ikonen [ @ ] kymp.net.

28.01.2019 Edellisen sukukokouksen myötä käynnistynyt ja sukuseuran rahoitusta saanut Pielisen Ikolanniemen vaiheista 1541–1721 tehty tutkimus valmistui ja julkaistiin viime syksynä nimellä Kaskia, kauppaa ja kapinointia erämaissa sekä rajaseudulla. Julkaisu on mennyt niin hyvin kaupaksi, että vain muutamia kappaleita on jäljellä. Niitä voi tiedustella Pekka Ikoselta (s–posti: pekkajuho.ikonen [ @ ] pp.inet.fi).

19.06.2018 Jäsenkirje 2/2018 on lähetetty vuosijäsenmaksunsa maksaneille sekä ainais–, kunnia– ja nuorisojäsenille. Jäsenkirjeessä ilmoitetaan myös uusi salasana vain jäsenille tarkoitettuihin palveluihin. Jäsenkirje löytyy Jäsenille–otsikon alta.

19.06.2018 EU:n tietosuoja–asetuksen (GDPR) mukaiset rekisteriselosteet on päivitetty. Jäsenrekisteriseloste löytyy Jäsenille–otsikon alta ja rekisteriseloste sukurekisteristä löytyy Tutkimus–otsikon alta.

19.06.2018 Pielisen Ikosten historiatutkimuksen käsikirjoitus on valmistunut julkistettaneen syksyllä.

Vanhat Uutiset

Tervetuloa seuramme sivuille!

Ikosen Sukuseura ry. perustettiin 3.8.1991 Juvalla. Alun perin tavoitteena oli mm. koota yhteen jo tehdyt sukututkimukset ja selvitykset, joista vanhimmat olivat 1930-luvulta. Seuran tärkeimmäksi tehtäväksi täsmentyi kuitenkin suvun vaiheiden ja historian selvittäminen, suvun perinteiden vaaliminen ja jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen.

Ikosten suku koostuu alkuaan pääosin karjalaisista ja savolaisista suvuista (ks. kartta). Ikosen Sukuseura kattaa periaatteessa kaikki Ikoset, vaikka eri sukuhaarojen sukulaisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole voitu todentaa. Historiallisesti Ikosten elinehdot liittyvät vahvasti maanviljelyyn ja sen liitännäiselinkeinoihin. Esimerkiksi metsästys on sukuseuran vaakunan keskeinen elementti (ks. vaakunateksti).

Sukunimenä Ikonen on vuosisatoja vanha. Joissakin tutkimuslähteissä (mm. Vilkuna) nimi merkitsee pitkäikäisyyttä. Myös tammenlehvät sukuvaakunassa viittaavat pitkään ikään. Nimi on vaihdellut muodoissa Icoin, Igoin, Iggoin, Iko, Ikoin ja lopulta Ikonen. Nykyisenä tai entisenä nimenä Ikonen on Väestörekisterin tietojen mukaan (maaliskuu 2013) vajaalla 10 500 henkilöllä.

Ikosten sukututkimusrekisterissä oli vuoden 2017 lopussa 40 erillistä sukuhaaraa ja yhteensä noin 83 200 nimeä. Vanhimpien sukuhaarojen kantaisät ovat 1500-luvun lopulta. Sukutietojen keruuta ja tietojen tallennusta sukurekisteriin tehtiin erityisen aktiivisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 2002 tiedot koottiin 2-osaiseen Ikosten suku -kirjaan. Kirjan julkaisemisen jälkeen löytyi uusia sukuhaaroja, mutta myös pystyttiin yhdistämään eri haaroja.

Sukuseurassa oli vuoden 2018 lopussa 415 jäsentä. Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös näihin ryhmiin kuulumaton henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Sukuseura kokoontuu joka 2. vuosi. Sukukokousten päätösten toimeenpanosta vastaa eri sukuhaarojen edustajista valittu hallitus. Sukututkimusta edistämään, sukutietoja päivittämään ja sukututkijoiden välistä yhteydenpitoa parantamaan perustettiin v. 2009 sukututkijaryhmä (katso Tutkimussivu).