Alisivut

Pika uutiset

19.06.2018 Jäsenkirje 2/2018 on lähetetty vuosijäsenmaksunsa maksaneille sekä ainais–, kunnia– ja nuorisojäsenille. Jäsenkirjeessä ilmoitetaan myös uusi salasana vain jäsenille tarkoitettuihin palveluihin. Jäsenkirje löytyy Jäsenille–otsikon alta.

19.06.2018 EU:n tietosuoja–asetuksen (GDPR) mukaiset rekisteriselosteet on päivitetty. Jäsenrekisteriseloste löytyy Jäsenille–otsikon alta ja rekisteriseloste sukurekisteristä löytyy Tutkimus–otsikon alta.

19.06.2018 Pielisen Ikosten historiatutkimuksen käsikirjoitus on valmistunut julkistettaneen syksyllä.

28.08.2017 Sukukokous pidettiin 5.8.2017 Hämeen linnassa. Läsnä oli yli 90 henkilöä, joista 10 lasta. Lapsille oli ensimmäistä kertaa järjestetty oma ohjelma, sulkakynän teko ja mölkkyä.
Kokouksessa pidetyissä esitelmissä kerrottiin mm. uusia tuloksia Pielisen ja Ilomantsin DNA-tutkimuksesta. Sukuseuran puheenjohtajana vuodesta 2009 lähtien toiminut Leena Söder luopui tehtävästä, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ari Ikonen Porista. Seuraava sukukokous pidetään 3.8.2019 Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä.
Tarkemmin sukukokouksesta ja sen päätöksistä kerrotaan jäsenkirjeessä (ks. Jäsenille-sivu) . Hallituksen, sukututkijaryhmän ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot on päivitetty verkkosivuille ao. kohtiin.

06.06.2017 Sukukokous lähestyy. Toisin kuin jäsenkirjeessä 3/2016 kerrottiin, kokouspaikka on vaihtunut. Sukukokous pidetään 5.8.2017 klo 10-15.30 Hämeen linnassa, Kustaa III:n katu 6, Hämeenlinna.
Hallitus on pitänyt kevään aikana kaksi kokousta ja valmistellut sukukokouksen ohjelmaa ja sukuhaarojen kokoontumisia sekä varsinaisen sukukokouksen materiaalin: vuosikertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2015 ja 2016 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2018 ja 2019.
Kokouksen lopuksi on mahdollisuus tutustua Hämeen linnaan opastetulla tutustumiskierroksella.
Jäsenille tarkoitettu kokousmateriaali ja jäsenkirje tulevat vko:lla 24 sukuseuran verkkosivuille (edellyttää kirjautumista). Jäsenkirje toimitetaan jäsenille vko:lla 24 myös postitse. Se sisältää sukukokouksen ohjelman, ilmoittautumisohjeet, osallistumismaksut jne.

Vanhat Uutiset

Tervetuloa seuramme sivuille!

Ikosen Sukuseura ry. perustettiin 3.8.1991 Juvalla. Alun perin tavoitteena oli mm. koota yhteen jo tehdyt sukututkimukset ja selvitykset, joista vanhimmat olivat 1930-luvulta. Seuran tärkeimmäksi tehtäväksi täsmentyi kuitenkin suvun vaiheiden ja historian selvittäminen, suvun perinteiden vaaliminen ja jäsenten yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen.

Ikosten suku koostuu alkuaan pääosin karjalaisista ja savolaisista suvuista (ks. kartta). Ikosen Sukuseura kattaa periaatteessa kaikki Ikoset, vaikka eri sukuhaarojen sukulaisuutta ei ainakaan toistaiseksi ole voitu todentaa. Historiallisesti Ikosten elinehdot liittyvät vahvasti maanviljelyyn ja sen liitännäiselinkeinoihin. Esimerkiksi metsästys on sukuseuran vaakunan keskeinen elementti (ks. vaakunateksti).

Sukunimenä Ikonen on vuosisatoja vanha. Joissakin tutkimuslähteissä (mm. Vilkuna) nimi merkitsee pitkäikäisyyttä. Myös tammenlehvät sukuvaakunassa viittaavat pitkään ikään. Nimi on vaihdellut muodoissa Icoin, Igoin, Iggoin, Iko, Ikoin ja lopulta Ikonen. Nykyisenä tai entisenä nimenä Ikonen on Väestörekisterin tietojen mukaan (maaliskuu 2013) vajaalla 10 500 henkilöllä.

Ikosten sukututkimusrekisterissä oli vuoden 2017 lopussa 40 erillistä sukuhaaraa ja yhteensä noin 83 200 nimeä. Vanhimpien sukuhaarojen kantaisät ovat 1500-luvun lopulta. Sukutietojen keruuta ja tietojen tallennusta sukurekisteriin tehtiin erityisen aktiivisesti 1990-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 2002 tiedot koottiin 2-osaiseen Ikosten suku -kirjaan. Kirjan julkaisemisen jälkeen löytyi uusia sukuhaaroja, mutta myös pystyttiin yhdistämään eri haaroja.

Sukuseurassa oli vuoden 2017 lopussa 417 jäsentä. Sukuseuran jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka parisuhteen kautta on siihen liittynyt. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös näihin ryhmiin kuulumaton henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Sukuseura kokoontuu joka 2. vuosi. Sukukokousten päätösten toimeenpanosta vastaa eri sukuhaarojen edustajista valittu hallitus. Sukututkimusta edistämään, sukutietoja päivittämään ja sukututkijoiden välistä yhteydenpitoa parantamaan perustettiin v. 2009 sukututkijaryhmä (katso Tutkimussivu).